پست‌ها

«اقتصادِ اغتشاشات»؛ چگونه برهم زدن امنیت کشور «ثبات اقتصادی» را از بین برد؟

 اکنون که شرایط کشور تا حد زیادی آرام و حقیقت پشت‌پرده اغتشاشات که چیزی جز تجزیه کشور و پروژه سوریه‌سازی ایران نبود، برای اکثریت مردم آشکار شده است، بهتر می‌توان شرایطی که در پسا اغتشاشات با آن روبه‌رو هستیم را بررسی کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، قریب 90 روز از اغتشاشاتی که در کشور به بهانه درگذشت مهسا امینی آغاز شد و دامنه آن به ناامنی در برخی شهرهای کشور و فعال شدن گروهک‌ها منجر شد، می‌گذرد و اکنون که شرایط کشور تا حد زیادی آرام و حقیقت پشت‌پرده اغتشاشات که چیزی جز تجزیه کشور و پروژه سوریه‌سازی ایران نبود، برای اکثریت مردم آشکار شده است، بهتر می‌توان شرایطی که در پسا اغتشاشات با آن روبه‌رو هستیم را بررسی کرد. آغاز ماجرا، همزمان با سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل و تلاش‌های ایران برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام بود؛ موضوعی که باتوجه به هجمه‌های جهانی علیه ایران به بهانه اغتشاشات و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به دست فراموشی سپرده شد. این اتفاقات یادآور وضعیت ایران در حوزه بین الملل بعد از سال 88 است که عملاً امضای یک توافق خوب  با 1+5 را بسیار کم کرد؛ ماجرایی که باتوجه به ابعا